top of page

הסדנאות שלנו 

:פעילות גיבוש לצוות עובדים

 

יום סדנה לגיבוש העובדים מחוץ למשרד או בסביבה הטבעית

הסדנה כוללת נושא מרכזי עליו יוחלט מראש בשיחה מקדימה

משחקי פתיחה לשבירת קרח ומשימות חויתיות

בסיום כל משימה יערך ודיון קבוצתיים על הדינמיקה שנוצר

סביב המשימות ובמסגרת התכנים ונושאי הלימוד הרצוים 

[העברה על ידי מנחה קבוצות]

 

 

פעילות גיבוש חוויתית

פעילות של שבירת השיגרה, חיזוק קשרים חברתיים ואישיים

יכול להתאים לילדים, משפחות, קבוצות וצוותים

נתחיל עם שבירת קרח ונמשיך עם משימות צוות לפיתוח

  עידוד החוויה הקבוצתית

 

[העברה על ידי מדריך מקצועי]

 

 

 

bottom of page