top of page

?דינמיקה קבוצתית בצוות עבודה : מסגרת חברתית או קבוצת משימה

Team Paddle_edited.jpg
Dark Blue Cyan Red Modern Tech Environment News Facebook Video.jpg
עיבוד בפעילות גיבוש

פירמידה ניהולית במקום העבודה

מקום עבודה מתאפיין במערכות ניהוליות דמוי פירמידה; יש מנהל או מנהיג שנמצא בראש הפירמידה ויש מתחתיו שרשרת ניהולית עד לצוות העובדים הזוטרים הכפופים.

 

מעגל חברתי בצוות עובדים

עבודת צוות טבעית (ללא היררכיה) מתקיימת במערך חברתי דמוי מעגל. לכל אחד יש יכולת השפעה אישית שונה וההיררכיה מתפתחת בהדרגה על בסיס יכולת תרומה למשימה

                                ויכולת השפעה אישית על האנשים בקבוצה 

 

 

  :ניקח לדוגמה צוות של עובדי חנות בגדים

צוות המוכרים נמצאים באותה רמת השפעה וכפיפות ניהולית לאחראי המשמרת ולמנהלים שכפופים לבעל החנות. במסגרת העובדים עצמם יכולה להיות תחרות סביב אהדה של אחראי המשמרת ומנהל החנות אבל גם סביב היכולת לתת שירות טוב ללקוחות. המכירה המוצלחת תאפשר יותר רווחים וזו תגרור משוב חיובי מצוות המנהלים. גם המנהלים עובדים בצוות אך בצוות זה יש מדרג היררכי של השפעה

וקבלת החלטות. מנהל זוטר כפוף לבכיר וכך הלאה עד לבעלי החנות.

רווחה חברתית ורגשית בסביבת עבודה

היכולת לפתח עבודת צוות טובה מושפעת מתחושת רווחה שיש לעובד. חוויה רגשית

וחברתית שמאפשרת להתמקד בעשייה ולהשתפר מתוך עשייה וחניכה.

 ​פיתוח חברתי – ורגשי בחינוך ובמקומות עבודה

פיתוח חברתי - רגשי לקוח מעולם החינוך. חוקרים גילו שחוויה רגשית טובה וסביבה חברתית תומכת עשויים לנבא הצלחה והישגיות בלימודים. לכן במשולש : אישי - חברתי - מקצועי, כדאי לאזן ולפתח את שלושתם במקביל ולא רק לעודד ולתגמל הישג

בהקבלה לעולם העבודה ניתן אם כן, לומר, שהדגש להצלחה ויעילות בעבודה תלויה בחוויה אישית, צוותית ומקצועית טובה.

?!מצד שני ניתן לשאול: האומנם כך

ניקח לדוגמה מנהל בכיר שמביא תוצאות מאוד מוצלחות לארגון. הוא מגיע למשרד ועושה את העבודה שלו, מעביר לכפופים לו את המשימות ומחכה לדיווח על הביצוע והתפוקות. בטווח הקצר העבודה תהייה יעילה ותתבצע בצורה טובה. אם עובד לא יהיה מרוצה ויתמרמר על המנהל, וכתוצאה מכך יוריד את התפוקה תמיד ניתן לפטר אותו ולהביא מישהו אחר. מצב זה ייצור תחרות בין העובדים ויגרום להם לעמוד ביעדים כי יש איום מתמיד בפיטורין.

 

יחסים בין צוות העובדים וההנהלה בארגון נתונים בתוך מערכת כזו של איזונים. מצד אחד יש דרישה ליעילות ולתפוקות ומצד שני דאגה לעובדים כדי שירגישו בנוח ויהיו אפקטיבים ומקצועיים

הצורך לאזן בין יעילות העובדים לבין הקולגיאליות הנחוצה לצורכי עבודת צוות יעילה, מחייבת מנגנון וויסות המאזן בין עבודה יעילה לחוויית השתתפות טובה

פיתוח עובדים בארגון היררכי מחייבת אם כן תשומת לב לכוחות המנוגדים: מצד אחד כפיפות להיררכיה ומצד שני עבודת צוות טובה. אי אפשר בלי שני הרכיבים האלה שפועלים לכאורה לכוונים שונים. רק איזון נכון בינהם יוביל לעבודה טובה ויעילה עבור ההנהלה והעובדים, עבור היעילות והרווחה.

בסיכומו של דבר חשוב לזכור שרק עובדים ומנהלים שמרגישים בנוח יכולים להתפתח, להיות

יצירתיים ולהוביל את העסק ליעדים חדשים : גישור פנים ארגוני

גישור פנים ארגוני לוקח בחשבון את הצורך בשני הרבדים. היעילות המשימתית מצד אחד ותחושת הערך החברתי והאישי מצד שני. מדובר בגישור בין שתי תפיסות עולם. האחת

ארגונית והיררכית והשנייה חברתית ושיתופית.

 

נכתב : על ידי רונן ליבוביץ מנחה מצוות 

linkup

 

 

 

 

bottom of page